Seminariet inleddes av Mona Andersson, vars brors sista tid i livet beskrevs i ett reportage i Kalla Fakta 2014. Efter ett lårbensbrott följde en 16 månader lång resa genom vården som innehöll blodförgiftning, infektioner av resistenta bakterier och ständiga lunginflammationer och urinvägsinfektioner. När Mona Anderssons bror avled hade han träffat ett 70-tal läkare och förflyttats över 60 gånger.

– Det kan inte vara rimligt att äldre multisjuka ska ha det så här. Det måste bli en förändring, tyckte Mona Andersson.

Andreas Fischer från Sjukhusläkarnas styrelse beskrev med exempel från sin egen vardag en vård där det är viktigare att bli av med patienter än att ta hand om dem.

– Utskrivning är en så viktig parameter att det tas upp på våra utvecklingssamtal.

Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör på omsorgsföretaget Humana och tidigare regeringens äldresamordnare, menade att lösningen inte är att äldre ska var kvar på sjukhusen utan ansåg att mycket av problemen bottnar i dålig samordning.

– Det är fastlagt att man ska ha en samordnad individuell vårdplan om man har behov av både landstings- och kommunal vård. Det görs väldigt sällan.

För att ge de mest sjuka äldre ett bättre omhändertagande håller man på Södersjukhuset på att införa en särskild modul för den gruppen, berättade Nasim Bergman Farrokhina, verksamhetschef för akutmottagningen på Södersjukhuset

– Vi har tre vårdlag, kopplade till en distriktssköterska som har ett nätverk mot geriatriken. Målet är att när de kommer till oss får de en gräddfil genom akuten genom att vi har kopplat till snabba vårdplatser i samma lokaler.

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande i socialutskottet, menade att vården inte är uppbyggd efter patienternas behov utan vårdens och slog fast att det behövs strukturförändringar.

– Det ligger bra utredningar på bordet av Göran Stiernstedt, Måns Rosén, Anders Printz och om regionreformen, sa Anna-Lena Sörenson, som också trodde att man kan bygga på erfarenheterna från arbetet med sammanhållna vårdkedjor i cancervården.

Cecilia Widegren (M), även hon ledamot i socialutskottet, menade att ett starkt lokalt ledarskap, som exemplet från Södersjukhuset visade, är avgörande för att åstadkomma förändring.

– Därför ska vi politiker lägga oss i lite mindre och i stället fokusera på att skapa bra ersättningsmodeller som gör det möjligt att till exempel jobba med äldre multisjuka mellan olika huvudmän.