– Risker för människors liv och hälsa och för den allmänna säkerheten gör att det är viktigt att få igenom de här ändringarna på kort tid. Vi vet att särskilt 3-hydroxifenazepam varit lättillgängligt genom nätbutiker och att Tiletamin bidragit till dödsfall. För att minska narkotikadödligheten i landet generellt är det viktigt att lagen snabbt och ständigt uppdateras när nya farliga substanser dyker upp på marknaden, säger folkhälsominister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.