Vårdpersonalen är positiv till digital vård och ser möjligheterna som ny teknik innebär. Det visar en ny undersökning gjord av revisionsfirman PwC i samarbete med Läkarförbundet, eHälsomyndigheten och Vårdförbundet. Undersökningen presenterades under Almedalsveckan.

Över 1 000 läkare och sjuksköterskor besvarade en webbenkät som i våras gick ut till medlemmar i Läkarförbundet och Vårdförbundet.

Resultatet visar att bara en av tio inom vården rekommenderar patienterna att använda appar som en del av en behandling nu, men sju av tio skulle gärna göra det i framtiden. När vårdpersonalen rekommenderar appar i dag är dessa framför allt livsstilsrelaterade, för till exempel kost eller träning.

Sex av tio av dem som svarade på enkäten är intresserade av att vara delaktiga i utvecklingen av appar.

När det gäller digitala gör-det-själv-lösningar är allmänheten positivt inställd, men ändå mer skeptisk än vårdpersonalen. Det framgår när rapportskrivarna jämför data från föregående års undersökning då allmänheten fick svara på liknande frågor.

Nio av tio av vårdpersonalen svarade »Ganska möjligt« och »Mycket möjligt« på frågan om de ansåg att det är möjligt att bedöma vårdbehov utifrån ett digitalt foto på ett hudproblem. Bland allmänheten var det sex av tio som svarade att det var »Ganska sannolikt« eller »Mycket sannolikt« att de skulle använda en app för att skicka en sådan bild.

Åtta av tio i vårdpersonalen ansåg att det är »Ganska möjligt« eller »Mycket möjligt« att bedöma vårdbehov utifrån en urinanalys som gjorts hemma. Fem av tio i allmänheten svarade »Ganska sannolikt« eller »Mycket sannolikt« att de skulle göra en urinanalys hemma med hjälp av medicinsk apparatur kopplad till telefonen och skicka resultatet digitalt till vårdpersonalen..

Sex av tio som svarade på årets enkät anser att digitala lösningar är ett sätt att förbättra vården för kroniskt sjuka. Knappt hälften anser att digitala vårdlösningar kommer att bli en naturlig del av vården för kroniskt sjuka inom de närmaste fem åren.

Allmänheten och vårdpersonalen ser olika motivationsfaktorer och utmaningar med digitaliserad vård. Största motivationsfaktorn för allmänhet och sjuksköterskor är snabbare tillgång till vård, medan läkarna svarar att det är att patienten får ett mindre resebehov.

Den största utmaningen är risken för försämrad vårdkvalitet, anser allmänheten, medan läkare och sjuksköterskor svarar att det är att förlora den personliga kontakten med patienten.

Enligt rapporten skulle en ökning av andelen virtuella besök på bekostnad av fysiska kunna öka tillgången på primärvården. Bland dem som deltagit i webbenkäten håller fyra av tio läkare och sju av tio sjuksköterskor med om påståendet att digitala verktyg och tjänster gör att vården kan få mer tid till de patienter som är resurskrävande.

– Medarbetarna i vården är digitalt mogna och villiga att bidra till utvecklingen. Om Sverige ska bli världsledande på att nyttiggöra digitaliseringen i vården måste förändringskraften på golvet tas till vara. Vårdens professioner måste få möjlighet att driva utvecklingen, kommenterar Emma Spak, ordförande i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik, i ett pressmeddelande .

Länk till rapporten: Den digitala patienten är här – men är vården redo?