För knappt en månad sen meddelade Stockholms läns landsting att man inte kommer att förlänga det av sina tre avtal med den antroposofiska Vidarkliniken som gäller rehabilitering och behandling med integrativmedicinska inslag. De övriga två ingår i vårdvalet och rör husläkarverksamhet samt planerad onkologisk rehabilitering.

Redan i april i år fattade dock Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd beslut om att inte förlänga sitt avtal med Vidarkliniken. Det avtalet omfattar rehabilitering och behandling för patienter med svåra somatiska sjukdomar, smärttillstånd, stressrelaterade tillstånd och palliativ vård.

I slutet av juni meddelade regeringen att man har för avsikt att ta bort den dispens som sedan 1993 funnits för antroposofiska läkemedel. Läkemedlen kommer att kunna säljas under en övergångsperiod på fem år, men behöver efter det registreras på sedvanligt sätt.

Enligt Vidarklinikens webbplats har man, utöver Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen, olika typer av vårdavtal med Region Östergötland, Landstinget Sörmland, Region Jönköpings län och Region Skåne.

Läs tidigare artiklar:

Vidarklinikens avtal avslutas

Antroposofiska nekas särreglering