I ett pressmeddelande senare på dagen i går, torsdag, talade landstinget om att den uppgift som förts fram på morgonen i ett inslag i Ekot i Sveriges Radio, var korrekt.

»Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer inte att förlänga Vidarklinikens avtal som omfattar rehabilitering och behandling med integrativmedicinska inslag.«, skriver Stockholms läns landsting i pressmeddelandet

Landstinget konstaterar att avtalet gäller till och med den 31 mars nästa år.

– Vårdutbudet i länet har ökat markant de senaste åren när det gäller rehabilitering av de patientgrupper som i dag behandlas på Vidarkliniken enligt deras rehab-avtal. Det finns alltså gott om vårdgivare som kan erbjuda de här patienterna god vård. Därför anser vi inte att det är nödvändigt att ytterligare förlänga avtalet för att sen genomföra en ny upphandling, säger Anna Nergårdh, chefläkare inom Stockholms läns landsting, i pressmeddelandet.