De fyra debattörer som tillsammans skrivit debattartikeln, vilken bland annat publicerats av tidningen Dala-Demokraten, menar att »medicinsk forskning och innovation är helt avgörande för att möta samhällsutmaningen med ökande vårdkostnader«. Därför, menar debattörerna, bör de offentliga investeringarna som görs fördubblas, från två till fyra öre per krona som används till sjukvård i Sverige. En av de som undertecknat debattartikeln är Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande. Övriga debattörer är Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige, Gunnar Ahlberg, affärsområdeschef affärsutveckling, Praktikertjänst och Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I samband med Almedalsveckan publicerade Forska!Sverige resultat av en opinionsundersökning bland allmänheten och en enkätundersökning till politiker som var gjorda på uppdrag av stiftelsen. Redan då föreslog Forska!Sverige en fördubbling av de offentliga investeringarna, från två till fyra öre per vårdkrona.