Tio kliniskt verksamma läkare kritiserade styrningen av hälso- och sjukvården i en debattartikel i Svenska Dagbladet i går. »Den är byråkratisk och kontraproduktiv, utan kontakt med den praktiska verksamheten och en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården«, skrev bland andra professorerna Yngve Gustafsson, Gunnar Akner, Mats Eliasson och Hans Wingstrand och Sjukhusläkarnas förste vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen.

Gabriel Wikström håller med om att dagens styrning, som enligt honom är en effekt av styrningsfilosofin New Public Management, kan försvåra och i värsta fall motverka en väl fungerande hälso- och sjukvård.

Regeringen har därför tillsatt en tillitsdelegation som bland annat ska analysera på vilket sätt ersättningsmodeller har styrande effekt på kvalitetsutveckling och på olika sätt främja verksamhetsutveckling i kommuner och landsting.

En annan åtgärd, som Gabriel Wikström pekar på, är att regeringen har avskaffat kömiljarden och i stället ger en professionsmiljard årligen till landstingen, för att medarbetare i vårdprofessioner ska få sköta vården och låta andra yrkesgrupper sköta administrationen.

Läs mer:

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«