Under fredagen rapporterade flera medier att Karolinska universitetssjukhuset fått motta någon form av hot, vilket gjorde att säkerhetsnivån höjdes på sjukhusområdet. Både polis och sjukhusets säkerhetsavdelning var återhållsamma med detaljer i ärendet, men uppgav att det inte rörde sig om ett terrorhot.

Under måndagen meddelade Karolinska universitetssjukhuset att det återgått till en normal säkerhetsnivå.

– I vår analys ser vi inget hot mot verksamheten som föranleder en höjd säkerhetsnivå. Vi gör rutinmässigt förändringar i säkerhetsnivån i vissa lägen, och informerar då alltid de som berörs och vidtar de säkerhetshöjande åtgärder som behövs, för att garantera allas säkerhet, säger Carl Magnus Rutherfalk, chef för säkerhetsledningen vid Karolinska universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.