Stockholms läns landsting och Onemed har under en längre tid haft en dialog om hur avtalet ska tolkas, och det är den dialogen som lett till att avtalet upphör i förtid, skriver landstinget på sin webbplats.

Avtalet med Onemed slöts 2014 och skulle gälla under perioden 2015-2020.

Enligt SVT Stockholm var Onemeds anbud för förbrukningshjälpmedel under fem år 500 miljoner kronor, vilket var mer än en halv miljard lägre än övriga anbudsgivares. Men redan efter ett år har summan för de fem åren nästan konsumerats. Kostnaden för 2015 uppgick till 465 miljoner kronor.

Läs mer:

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i Stockholms läns landsting