Patientsäkerheten hotas när allmänläkare tvingas till komplexa konsultationer på tio minuter, det menar the British Medical Association, BMA. Man menar också att läkarna är tvingade att träffa upp till 60 patienter per dag.

BBC News skriver på sin webbplats att det enligt NHS (National Health Service, den statliga sjukvårdsmyndigheten) i England inte finns någon nationell gräns för konsultationer på tio minuter, utan att det är upp till läkarna.

I en rapport, som BMA publicerade i mitten av augusti med syfte att väcka diskussioner, varnar man för att brittiska allmänläkare utsätts för en ohållbar press med hög arbetsbörda och minskad bemanning.