Möjligheten för patienter att låta anhöriga ta del av nätjournalen har varit föremål för prövning i allt högre instanser de senaste åren. Tidigare i år hade frågan nått kammarrätten och domstolen gav då klartecken till den så kallade ombudsfunktionen i nätjournalerna. Domen innebar en överprövning av förvaltningsrättens dom, som hade gått på Datainspektionens linje. Datainspektionens argument är att ombudsfunktionen strider mot patientdatalagen.

Historien började när nätjournalerna 2012 introducerades i Landstinget i Uppsala län. Då infördes möjligheten för patienter att utse ombud med behörighet att logga in på den egna journalen, exempelvis för att en anhörig ska kunna följa en sjukhusvistelse. Men 2014 beordrade Datainspektionen (DI) landstinget att stänga ned ombudsfunktionen. Landstinget överklagade till förvaltningsrätten som delade sedan DI:s bedömning, medan nästa instans, kammarrätten, gick emot DI och hänvisade till en överordnad princip om att uppgifter får lämnas ut så länge det finns samtycke från den enskilde.

Nu har Datainspektionen alltså begärt att Högsta förvaltningsdomstolen överprövar kammarrättsdomen. För detta krävs dock att domstolen meddelar prövningstillstånd. Frågan om prövningstillstånd avgörs, enligt domstolen, sanniolikt före årsskiftet.

Läs tidigare artiklar:

OK ge anhörig tillgång till journal

Striden om nätjournalerna är över

Stopp för anhörigas tillgång till nätjournaler står fast

Inte tillåtet för anhöriga att läsa journal på nätet