På Karolinska institutet (KI) har man hittills i år registrerat 14 anmälningar om forskningsfusk. Bortsett från 2014, då bland annat flera anmälningar med kopplingar till Macchiariniaffären gjordes, har antalet tidigare legat på en eller ett par om året. Enligt Henrik Grönberg, prorektor vid KI, vittnar andra lärosäten om en liknande trend.

– En möjlig anledning är uppmärksamheten kring Paolo Macchiarini. Folk har fått upp ögonen för det här och det finns en större vilja att anmäla, säger Henrik Grönberg till Svenska Dagbladet.

Även Centrala Etikprövningsnämnden, CEPN, dit lärosätena kan lämna över oredlighetsärenden för en oberoende granskning, har märkt av ökningen. Tio ärenden har hittills i år skickats in till nämndens expertgrupp för oredlighet i forskning, vilket är »all time high« enligt kanslichefen på CEPN, Jörgen Svidén, som även han tror att Macchiariniaffären ligger bakom utvecklingen.

– Min gissning är att universitet och högskolor inte vill hålla det inom sina väggar, säger Jörgen Svidén till Svenska Dagbladet.

En pågående statlig utredning uppger för tidningen att svenska lärosäten hanterat 112 fall av misstänkt forskningsfusk 2010–2015. I 16 av fallen bekräftades misstankarna.