– Tidigare år har det varit mellan 10 och 20 personer. Därtill var det många läkare som hejade på från åskådarplats, och några anslöt under vägen, berättar Jonas Ålebring i ett mejl till redaktionen. 

Prideparaden är både en stor fest och ett erkännande att hbtq-personers rättigheter och möjligheter inte alltid varit självklara. Att värna dem är ett pågående arbete, skriver han.

– Nästa år hoppas vi på ett ännu större deltagande. Alla kan ju delta oavsett om de är hbtq själva eller inte, det viktiga är att man stödjer alla människors lika värde.