Karin Pettersson, specialsakkunnig förlossningsläkare i Stockholms läns landsting. Foto: Privat  

Tidigare har antalet landstingsfinansierade hemförlossningar i Stockholms län varierat mellan 30 och 60 per år.

– Det kanske är en ökning på sikt, men vi talar fortfarande om en–två promille som väljer att föda hemma. Vi har inte tagit ut siffrorna halvårsvis tidigare, så vi får vara lite försiktiga innan vi drar för stora växlar när bara halva 2016 har gått, säger hon.

Karin Pettersson är en av de läkare i Stockholm som bedömer ansökningar som kommer in om landstingsfinansierad hemförlossning.

– En del av de kvinnorna har angett som skäl att de inte kan tänka sig att föda på sjukhus nu när de lite mer alternativa klinikerna i Stockholm inte finns längre. Det finns idag inget sjukhus i Stockholms län som erbjuder vattenförlossning som man gjorde på BB Sophia, eller den sammanhållna vårdkedjan med samma barnmorska under sin mödravårdstid, förlossning och eftervård som Södra BB erbjöd.

Mer hemlika miljöer kan bidra till att fler kvinnor väljer att föda på sjukhus och medvetenheten finns om detta när nya förlossningsavdelningar planeras, tycker hon.

– Man kan inte skapa hemmiljö på så sätt som hemma med den egna soffan, men man kan göra det trivsamt. På Nya Karolinska Solna kommer man att få vara kvar i samma rum både före, under och efter förlossningen, till exempel, säger hon.

Kostnaden för hemförlossning är för landstinget ungefär samma som sjukhusfödsel, enligt henne.

– De barnmorskor som arbetar med en hemförlossning får runt 23 000 kronor att dela på, vilket är en enormt låg timersättning om man tänker på att de är standby i flera veckor, kanske är på plats 10–20 timmar och kanske under obekväm arbetstid. Om landstinget skulle erbjuda marknadsmässig timersättning till dem skulle kostnaderna dra iväg enormt.

Bland läkare är stödet för hemförlossningar lågt. Det märkte hon när hon 2015 skickade en enkät till 138 förlossningsläkare i landet. 85 svarade.

– Det var ingen som var positiv. Men det var många som ville skapa vårdformer på sjukhus så att kvinnorna väljer att föda där. Om man visste att man fick samma barnmorska till exempel är det nog många som skulle välja sjukhus istället för att föda hemma, berättar hon.

I andra länder föder fler kvinnor barn i hemmet. I Nederländerna är det till exempel en tredjedel som gör det. Men man kan inte jämföra länderna rakt av, säger Karin Pettersson.

– Innan man tittar på England och Holland så behöver man titta på deras sjukhusresultat. Vi i Sverige har väldigt strikta kriterier för att få landstingsfinansierad hemförlossning, säger hon. 

År

Antal landstingsfinansierade hemförlossningar i Stockholms län

200752
200833
200934
201042
201146
201242
201352
201453
201559
201639 (t o m juni månad)

Två landsting bekostar hemförlossning

Ungefär 100 av de cirka 115 000 förlossningar som sker i Sverige varje år äger rum i hemmet. Bara två av landets landsting, Stockholms och Västerbottens län, är med och finansierar hemförlossningar, enligt DN.

I Västerbottens län har 1–2 förlossningar ägt rum hemma de senaste åren, enligt Barnmorskeförbundet.

Enligt Stockholms läns landsting föddes i Stockholms län under våren 2016 cirka 600 barn i veckan, vilket ungefär motsvarar 15 600 födslar på ett halvår.

Om kvinnan ska få ersättning för hemförlossning i Stockholms län ska hon ha två barnmorskor närvarande och vara omföderska. Andra krav är bland annat att tidigare förlossningar varit okomplicerade och att det inte förutses några komplikationer vid förlossningens början, enligt egennbarnmorska.se.