Situationen är motsägelsefull, säger Heidi Stensmyren. Å ena sidan satsar regeringen på att sluta hälsoklyftorna och arbeta för jämlik hälsa, och alla pratar om att folkhälsan är viktig. Men å andra sidan finns det mycket få socialmedicinare i Sverige, och antalet minskar år för år.

– Det finns alldeles för få specialister i socialmedicin i Sverige i dag, säger hon. Med vårt samhälle och vår historia borde det vara en stark och vital specialitet.

I sitt folkhälsopolitiska program från 2014 efterlyser Läkarförbundet en satsning på socialmedicin. Detta för att säkerställa att folkhälsoarbetet vilar på kunskap.

Socialmedicinare behövs inte enbart inom hälso- och sjukvården, utan också som experter på bland annat myndigheter och departement.

– Jag tror att Sverige förlorar på att inte ha den här kompetensen, säger Heidi Stensmyren.

I Sverige finns det i dag mycket färre socialmedicinare per invånare än i länder som England, Norge och Danmark. Orsaken till det ligger i landstingens roll, fastslår Heidi Stensmyren:

– I Sverige är det landstingen som har ansvaret för landets försörjning med specialister. Och landstingen har inga incitament att utbilda socialmedicinare. Det är en återkommande fråga. Man talar på nationell nivå om befolkningens behov. Men ansvaret för åtgärder vilar på landstingen.

Hon har förståelse för att landstingen är i en ekonomiskt trängd situation och har svårt att lyfta blicken från den dagliga sjukvårdsproduktionen. En lösning skulle vara att staten går in med en starkare styrning, säger hon:

– Socialmedicin är ett område där man kan tänka sig att regeringen och centrala myndigheter går in och säger att det här är ett nationellt intresse. Att det är viktigt för befolkningens hälsa och för arbetet med jämlik hälsa att det blir fler socialmedicinare.

I dag finns det bara åtta ST-platser i socialmedicin i hela landet. Vad anser du om det?

– Det är underkänt för Sverige.

Läs även:

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: »Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka«