SVT Nyheter rapporterar att antalet unga som får aktivitetsersättning ökat med 51 procent de senaste tio åren. Gruppen, som består av personer som inte fyllt 30 år, innehåller i dag 37 000 individer.

– Under de senare decennierna har det blivit svårare att komma in på arbetsmarknaden för unga med funktionshinder. Kraven ökar hela tiden och det gör det svårt, det är få arbetsgivare som är beredda att ta emot dem, säger Hans Goine, fil dr i hälsovetenskap vid Uppsala Universitet, till SVT Nyheter.

Om även äldre personer räknas in har antalet »förtidspensionerade« (personer med aktivitetsersättning och sjukersättning) dock minskat kraftigt mellan 2006 och 2015, uppger SVT Nyheter.