Sedan 2013 råder det fotoförbud inom Norrbottens läns landstings, NLL, lokaler och fordon där tandvård eller sjukvård bedrivs. Nu ska landstinget undersöka om det förbudet ska lättas för yrkesverksamma fotografer, det rapporterar SVT Nyheter Norrbotten. Fotoförbudet, som innebär att den som vill fotografera eller filma behöver ett tillstånd, syftar enligt kanalen till att skydda patientens integritet, men kom också till på grund av att filmandet med mobilkameror ökat.

Ansvariga utgivare för tidningar och etermedier i Norrbotten har varit kritiska till förbudet.

– Jag tycker att man bör se över reglerna för  oss som är yrkesutövande och landstinget har också lovat oss en översyn där vi ansvariga utgivare får vara bollplank och det är bra, säger Anna-Sofia Wirén, som är ansvarig utgivare på SVT Nyheter Norrbotten, till den egna kanalen.