Regeringen föreslog i våras att arbetsgivare inom kommun och landsting ska ta ett större ansvar för rehabilitering och förebyggande arbete för att minska sjukskrivningarna. Förslaget om hälsoväxling, som skulle innebära att kostnader för höga ohälsotal växlas mot sänkta arbetsgivaravgifter, har dock kritiserats. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har, enligt Sveriges Kommuner och landsting (SKL), tidigare meddelat att förslaget kunde dras tillbaka om arbetsmarknadens parter gemensamt kom fram till åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

I dag presenterar så SKL och fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn en gemensam avsiktsförklaring för regeringen.

– Jag är både stolt och nöjd med att vi tillsammans, på kort tid, fått fram detta genomarbetade åtgärdspaket som jag är övertygad om att det kommer att leda både till minskad sjukfrånvaro och till hållbar hälsa för alla som arbetar i välfärdssektorn, säger Lena Micko, ordförande för SKL, i ett uttalande.

Åtgärdspaketet omfattar 25 konkreta åtgärder – bland annat att »utveckla stödpaket riktat till kommuner och landsting/regioner med hög sjukfrånvaro« och säkerställa att »chefer i verksamheterna har tillgång till kunskap om hur de aktivt kan arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning«.

Läs tidigare artikel:

Landsting kan få ökat sjukansvar