Kvinnorna, vars prover först bedömts som normala, hade cellförändringar som behövde behandlas och en av dem hade utvecklat livmoderhalscancer. Felaktigheterna uppdagades vid en intern kvalitetsgranskning hos diagnostikföretaget Unilabs, efter att Norrbottens läns landsting, NLL, upptäckt en lägre andel gynekologiska cellförändringar jämfört med övriga riket. De felaktiga provsvaren ledde till att sammanlagt 7 200 prover från åren 2010-2014 ska eftergranskas. Det arbetet pågår enligt NLL fortfarande, men förhoppningen är att kunna presentera ett resultat i början av september.

NLL och Unilabs gjorde en Lex Maria-anmälan som nu granskats av IVO. Enligt ett pressmeddelande från NLL anser IVO att man »fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen« och att ytterligare åtgärder inte behöver vidtas.

– Det känns bra att IVO är nöjda med vår utredning och de åtgärder vi vidtagit med anledning av händelsen, men samtidigt lider vi med de kvinnor som drabbats av de felaktiga provsvaren, säger Carl-Johan Westborg som är chefläkare med Lex Maria-ansvar, i pressmeddelandet.