Ansökan gällde validering av en mobilapplikation för att övervaka sjukdomsförloppet vid långvarig psykisk sjukdom. En delstudie skulle omfatta patienter med schizofreni och andra paranoida tillstånd, och i den delen avslogs ansökan.

Risken för sådana patienter skulle vara alldeles för stor. Nämnden skriver i sitt beslut i juli:

»Att kontinuerligt övervaka en patients beteende avseende var han befinner sig, aktivitet, verbal aktivitet, skapar ett misstroende hos patienten mot denna teknik och falsk trygghet hos vårdgivaren. Nämnden finns det därför oetiskt att genomföra denna typ av studie på individer med schizofren och paranoid grundsjukdom.«

En annan delstudie, som rörde patienter med bipolär sjukdom, godkändes.