Tidigare i dag presenterades Kjell Asplunds utredning »Fallet Macchiarini« som granskat omständigheterna kring luftstrupsoperationerna på tre patienter vid Karolinska universitetssjukhuset. Utredningen riktar tung kritik mot sjukhuset men kritiserar också Karolinska institutet, KI, för att ha att utövat påtryckningar både för att Paolo Macchiarini skulle rekryteras och för att han skulle få vara kvar när sjukhuset ville avsluta anställningen.

Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, kommenterar utredningen på KI:s webbplats.

– Det är ytterst beklagligt om Karolinska institutet utövat någon typ av påtryckning i rekryteringen av Paolo Macchiarini. Så får naturligtvis inte ske. Det här är frågor som mår bra av att lyftas upp och jag är tacksam för att Kjell Asplund och utredningen täckt in även KI:s delansvar så att vi kan vidta åtgärder och se till att det inte händer igen, säger Karin Dahlman-Wright.

Hon framför dessutom en ursäkt till patienterna och deras anhöriga:

– Det kan inte uteslutas att operationerna bidragit till en för tidig död. Vi ser mycket allvarligt på att forskare vid Karolinska institutet har bidragit till detta och vi beklagar djupt att patienter fått utstå onödigt lidande och vi ber dem och deras anhöriga om ursäkt. Vi ska göra allt vi kan för att förhindra att detta händer igen, säger Karin Dahlman-Wright.

På måndag presenterar Karolinska institutet sin utredning av Macchiariniärendet. Det är en extern granskning som letts av Sten Heckscher.