Antalet fall av kikhosta hos spädbarn har ökat sedan 2013 och för att förebygga svåra fall ger nu Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer till hälso- och sjukvården. I ett pressmeddelande skriver myndigheten att det handlar om att vaccinera i tid, upptäcka i tid och att vara uppmärksam.

Redan den första dosen kikhostevaccin minskar risken för allvarlig sjukdom, skriver Folkhälsomyndigheten, och bör därför inte försenas. Första dosen erbjuds vid tre månaders ålder, men kan ges redan vid 2,5 månaders ålder.  

Att upptäcka kikhostan i tid gör det möjligt att behandla spädbarnet innan sjukdomen blir allvarlig. Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning, diagnostik och tidig antibiotikabehandling med fokus på barnet när kikhosta misstänks hos ett spädbarn, någon i spädbarnets närhet eller hos en kvinna i slutet av graviditeten.

Trots att antalet fall ökat något de senaste åren har vaccination lett till att sjukdomen blivit sällsynt. För att höja kunskapsnivån och medvetenheten om kikhosta – dels bland hälso- och sjukvårdspersonal, dels bland föräldrar – har myndigheten tagit fram material som kan användas i utbildningssyfte och diskussioner.

De tre rekommendationerna kommer efter att Folkhälsomyndigheten utvärderat olika förebyggande strategier för att skydda barn under sex månader mot kikhosta.