Region Örebro län skriver i ett pressmeddelande att det »handlar framförallt om medarbetare som av olika anledningar inte begärt ut sin legitimation från Socialstyrelsen efter genomförd utbildning.«

Enligt regionen har det inte framkommit några brister i medarbetarnas kompetens. Men personerna har inga självständiga arbetsuppgifter som kräver legitimation under den tid som utredning av ärendena pågår.

Regionen konstaterar vidare att legitimationskontrollen i samband med rekrytering ska förstärkas och att det ska göras en »månatlig genomgång« av alla yrkeskategorier i vården som har legitimationskrav.