I ett pressmeddelande skriver SKL att skatteintäkterna för nästa år blir mer än sex miljarder lägre, vilket motsvarar en hel procentenhet, än vad prognosen i april visade.

– Detta blir ytterligare än tuff utmaning för kommuner och landsting som redan har ett pressat ekonomiskt läge, säger Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på Sveriges Kommuner och landsting, i pressmeddelandet.

SKL justerar även ned bedömningen av tillväxten i den svenska ekonomin och tror att BNP ökar med knappt 3 procent i år och 2,5 procent år 2017.