Jonas Holm, andre vice ordförande i Västerbottens läns läkareförening, vill egentligen inte ha de 450 000 kronorna, som är kompensation för att Västerbottens läns landsting överskridit övertidstaket för läkare. Foto: Leif Andersson/Norran

De övertidstimmar som Västerbottens läns landsting nu ersätter handlar om faktiskt arbetad tid, vilket summerar till 25 stycken 40-timmars arbetsveckor utöver den vanliga arbetstiden för den som arbetat mest. Enligt arbetstidslagen är maxtaket för övertid 200 timmar om året, men den regeln kan man ändra lokalt. I Västerbottens läns landsting får läkarna samla på sig 350 timmar övertid enligt en överenskommelse med facket.

Jonas Holm, andre vice ordförande i läkarföreningen, säger att övertidsmängden är ett mångårigt problem.

– Det är främst på neurokirurgen på universitetssjukhuset i Umeå där problemet är stort. Övertiden är inte jämnt fördelad på läkarna. Detta är en arbetsledarsak, man har inte fördelat jourerna på ett vettigt sätt, säger han.

Arbetsgivaren säger till tidningen Norran att det handlar om områden med ett fåtal kvalificerade läkare?

– Det är ju inget bra svar, man måste ändå hitta bättre sätt att lösa problemet. Till viss del är det ont om specialister, men det är några få personer som har gått väldigt mycket jour. Det här är inte bra, vi är oroliga för att det kan leda till att folk blir sjuka, säger Jonas Holm.

Läkarföreningen gör varje år en genomgång av utfallet av övertiden.

– Situationen med mycket övertid är ett mångårigt problem. Till viss del har det blivit bättre på en del kliniker, men det har också försämrats på andra, säger Jonas Holm.

Som ett led i att komma tillrätta med övertiden förhandlar nu läkarföreningen om att få en signal från arbetsgivaren när någon passerar 250 timmars övertid på ett år.

– Då skulle vi kunna prata med avdelningen som berörs, säger han.

Vad ska ni göra med pengarna?

– Det är väldigt mycket pengar som vi ju egentligen inte vill ha. Tanken är att vi ska nyttja dem till något som kommer alla medlemmar till del, som utbildning, att bjuda in föreläsare och liknande, säger Jonas Holm.