Studien, som är den hittills största av läkemedelsmissbruk i Europa, omfattar drygt 22 000 personer mellan 12 och 49 år i Danmark, Tyskland, Storbritannien, Spanien och Sverige. Enligt ett pressmeddelande från Lunds universitet visar studien att elva till tolv procent av svenskarna har missbrukat lugnande medel och starka smärtstillande preparat. Den visar också att sex procent någon gång missbrukat ADHD-läkemedel.

Anders Håkansson, docent i beroendemedicin vid Lunds universitet och läkare på Beroendecentrum i Malmö, Psykiatri Skåne, har ansvarat för den svenska delen av studien. Han menar att missbruk av beroendeframkallande läkemedel ökar och riskerar att utvecklas till ett stort folkhälsoproblem i Europa, likt i USA.

– Vi måste fortsatt arbeta med en restriktiv och mer välriktad förskrivning av narkotikaklassade preparat, som tar hänsyn till riskerna för individer och deras omgivning. Framför allt behöver smärttillstånd och psykiatriska sjukdomar och problem behandlas med evidensbaserade metoder och med rätt behandling till rätt person, så att man undviker att snabbt hamna i förskrivning av alltför tunga läkemedel. Dessutom behövs behandlingsstudier för att utveckla mer evidensbaserad behandling av läkemedelsberoende, säger Anders Håkansson i pressmeddelandet.