Fleromättade fettsyror i underhudsfett avspeglar dieten under de senaste åren. Studien ULSAM, (Uppsala Longitudinal Study of Adult Men) undersökte sambandet mellan fyra olika fleromättade fettsyror å ena sidan och totalmortalitet respektive dödlighet i hjärt–kärlsjukdom å den andra hos 853 män. Ingen av de fyra fettsyrorna kunde med signifikans kopplas till dödlighet i hjärt–kärlsjukdom. Och endast mellan linolsyra – den vanligaste fleromättade fettsyran – och total dödlighet, sågs ett signifikant samband.

Enligt ett pressmeddelande från Uppsala universitet var högre andel linolsyra i underhudsfettet kopplad till 10 procents lägre dödlighet. Huruvida den lägre dödligheten orsakas av att den högre andelen linolsyra sänker det onda kolesterolet, det ger studien inget svar på, enligt meddelandet. David Iggman, läkare vid Svärdsjö VC i Falun och forskare vid enheten för klinisk nutrition och metabolism vid Uppsala universitet, säger i pressmeddelandet:

– Även om studien inte kan bevisa något orsakssamband, stärker resultaten ändå nuvarande kostråd att byta ut en del hårda fetter i kosten, det vill säga de med hög andel mättade fettsyror, mot mjukare fetter, till exempel vegetabiliska oljor med hög andel omättade fettsyror.

Docent Ulf Risérus, som leder forskargruppen, säger:

– Studien är unik då den mätt olika fettsyror i kroppsfettet bland en stor population äldre män och följt dessa under lång tid. Vi vet från våra tidigare studier att linolsyra från växtoljor minskar mängden fett i levern och tydligt förbättrar blodfettprofilen jämfört med mättade fetter, men vi behöver ta reda på vilken mängd av denna fettsyra som är adekvat och på vilket sätt den skulle kunna påverka livslängden. Denna studie tillsammans med andra pågående internationella projekt är viktiga steg i rätt riktning för att öka kunskapen kring omättade fettsyror.

Läs hela studien:

Iggman D et al. JAMA Cardiology. 2016;1(7):1-9.