Enligt Högskoleförordningen ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet väga lika tungt vid anställning som högskolelärare. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har tagit fram en rekommendation om vilken pedagogisk utbildning som en högskolelärare bör ha.

En pågående undersökning från SUHF visar dock att rekommendationen i många fall inte efterlevs; preliminära resultat visar att färre än hälften av alla högskoletjänster är förenade med krav på pedagogisk kunskap.

Helene Hellmark Knutsson säger till Ekot att det kan behövas lagändringar för att komma tillrätta med problemet.

– Vi behöver pedagogiskt skickliga lärare på våra högskolor och universitet. Vårt mål är att man ska möta en mer heterogen studentgrupp och då är pedagogisk skicklighet en väldigt viktig merit som ska tas upp vid anställning.