Myggan, Culex modestus, har tidigare etablerat sig i andra länder i Europa, bland annat upptäcktes den i Danmark för något år sedan, enligt ett pressmeddelande från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

West Nile-virus kan orsaka influensaliknande sjukdom men även utvecklas till svår hjärninflammation hos hästar och människor, enligt SVA. De flesta som smittas får inga symtom. Ett fåtal kan drabbas av feber och influensaliknande symtom, och i enstaka fall angrips nervsystemet, vilket kan orsaka dödsfall.

Det finns inga tecken på att smittan förekommer i Sverige, men utbrott har skett ibland annat Ungern, Frankrike och Italien, enligt SVA.

Det var myggforskaren Anders Lindström vid SVA som upptäckte myggan när den skulle sticka honom. Myggforskarna vid SVA ska nu försöka kartlägga utbredningen av nilfebersmyggan för att få en uppfattning om hur vanlig den är.

Med denna mygga finns det nu 50 arter av stiggmyggor i Sverige. 

Läs mer:

SVA: Nilfebersmyggan upptäckt i Skåne

Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation om West Nile fever (WNF)