Socialdepartementet skriver i ett pressmeddelande att »planen ska omfatta legalt och illegalt användande av narkotiska preparat och bland annat tydliggöra olika aktörers roll i arbetet med att få ned den narkotikarelaterade dödligheten.«

– Den höga narkotikadödligheten är mycket allvarlig. För att vända utvecklingen krävs ett omfattande arbete på flera olika nivåer. Uppdraget till Socialstyrelsen är ett viktigt steg i det arbetet, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, i pressmeddelandet.

Myndigheten fick uppdraget av regeringen i går, torsdag, och det ska redovisas senast den 30 april nästa år.