I en dubbelblind randomiserad placebo-kontrollerad studie nyligen publicerad i Journal of clinical endocrinology and metabolism undersöktes effekten av p-piller på den sexuella funktionen hos kvinnor i åldern 18–35 år. 340 kvinnor deltog och 332 slutförde studien, som varade i tre och ett halvt år. 

För den sexuella funktionen i stort sågs ingen skillnad, men på tre av sju områden sågs en signigikant minskning jämfört med placebo, nämligen vad gäller lust, upphetsning och tillfredsställelse.

– Det här är den första studien som visar att p-piller kan påverka sexualiteten. Det har vi inte vetat tidigare eftersom det inte har funnits vetenskapliga bevis för det, säger Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien, till Sveriges radio.

Läs hela studien:

Zethraeus N, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Aug 15:jc20162032.