Principen att en psykiater inte ska uttala sig om kända personers psykiska hälsa utan att ha träffat dem kallas »Goldwater-regeln«, efter republikanske kandidaten i presidentvalet 1964, Barry Goldwater. Inför valet frågade en tidning ett stort antal psykiatrer om de ansåg att Goldwater var lämplig att inneha ämbetet. Hälften av de som svarade ansåg inte det. Några svarande ställde även diagnos på kandidaten.

APA nämner ingen kandidat vid namn, men nyhetsmedier kopplar uttalandet främst till spekulationer gällande republikanen Donald Trumps mentala tillstånd.