Sjukhusets externa utredning av det så kallade Macchiarini-fallet presenterades i dag på förmiddagen den 31 augusti, och i den får sjukhuset svidande kritik på en lång rad punkter.

Sjukhusledningen, som under lång tid hållit låg profil när det gäller att uttala sig om skandalen, tar nu bladet från munnen. I ett pressmeddelande på förmiddagen beskriver sjukhuset utredningen som att den »visar på allvarliga felaktigheter i hanteringen av de tre patienterna och allvarliga brister i sjukhusets rutiner, system och kultur«.

Sjukhusdirektör Melvin Samsom säger i meddelandet:

– Vi tar utredningens resultat på största allvar. Det som har inträffat är helt oacceptabelt. Och på väldigt många sätt också exceptionellt. Utredningen visar på ett händelseförlopp där Paolo Macchiarini kunnat genomföra tre transplantationer helt utanför sjukhusets ordinarie regelverk och rutiner, utan att några varningssystem slog till. Den viktigaste uppgiften nu är att säkerställa att det aldrig kan hända igen och alla patienter på Karolinska universitetssjukhuset ska kunna lita på att vi alltid sätter patienten främst.

Chefläkare Nina Nelson Follin säger i samma pressmeddelande:

– Utredningen är gedigen, och det är bra att vi nu får en samlad bild av hela händelseförloppet. Vi kommer ingående arbeta med rekommendationerna från Kjell Asplunds utredning. Karolinska universitetssjukhuset kommer vidta nödvändiga åtgärder för att stärka våra rutiner, regelverk och vilket ansvar man har som chef och enskild läkare att alltid utgå från patientsäkerheten.

Sjukhusdirektör Melvin Samsom säger också:

– Det som har hänt påverkar bilden av Karolinska universitetssjukhuset. Vi kommer att göra allt vi kan för att återställa förtroendet hos våra patienter. Sjukhuset har 15 000 medarbetare som dagligen tar hand om många patienter och gör sitt jobb på ett alldeles utmärkt sätt. 

Läs även:

Sjukhuset får svidande kritik för Macchiarini