Under hösten kommer stafettläkare fasas ut från Skånes psykiatri, detta efter att Sjukvårdsnämnd Sund i slutet av förra veckan fattade beslut i frågan.

Louise Lundberg, skyddsombud för vuxenpsykiatrin i Malmö och representant i samverkan inom division psykiatri, menar att Skånepsykiatrin redan nu är präglad av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och från fackligt håll anser man att tidpunkten för ett hyrläkarstopp är olycklig.

– Egentligen är vi inte för hyrläkarsystemet, men vi har svårt att se hur man ska ta sig ur det på ett vettigt sätt. Skåne har haft en besvärlig situation länge, åtminstone på vissa orter, och hyrläkarsystemet kan ändå ses som att arbetsgivaren försöker göra någonting. Om man hade satt ett stopp över hela landet samtidigt så hade man kanske kunnat pressa tillbaka folk i vanliga anställningar, men så länge marknaden finns kvar på andra håll så blir det jättesvårt att hitta folk som vill ha fasta anställningar här, säger hon.

Att det dessutom finns en dansk marknad, om än inte av det större slaget, som kan locka erfarna specialister över sundet försvårar situationen ännu mer, enligt Louise Lundberg.

I den risk- och konsekvensanalys som gjorts framgår det att det är mycket stor sannolikhet för betydande konsekvenser vad gäller ökad arbetsbelastning för de läkare som finns kvar i verksamheten. Louise Lundberg säger att det finns en stark oro hos alla personalkategorier för överbelastning eller att läkarlösa verksamheter riskerar att stänga.

– Man har kämpat och protesterat, och det har varit lokala små uppror även utanför den fackliga verksamheten för att markera att vi inte orkar längre. Så kommer detta, som grädde på moset, säger hon.

Från Läkarförbundet Skånes håll lyfter man, parallellt med stafettläkarstoppet, frågan om rätten till ekonomisk övertidsersättning för arbetad övertid och att arbetsgivaren automatiskt skriver bort den för dem som tjänar över 44 500 kronor i månaden.

– Det känns ju som om man stramar åt från två håll. Dels blir det färre kolleger under en period framöver, dels får man ingen ersättning om man går in och gör extraarbete, säger Louise Lundberg.

 

Läs tidigare artiklar:

Hyrläkarstoppet i Skånes psykiatri ger högre löner

Hyrläkarstopp i Skånes psykiatri 

Hyrläkare kan stoppas i psykiatrin