Den nya skatten ingår i en strategi för att minska övervikt och fetma bland barn i Storbritannien. Obesitet kostar enligt regeringen landets offentliga sjukvårdssystem miljardtals pund årligen.

Enligt Reuters kritiseras strategin dock för att vara för tandlös av kardiologen Graham MacGregor, som leder en aktionsgrupp för att minska sockerintaget. Andra menar att frågan om övervikt är mer komplex och varnar för att fokusera på en enda produkt eller ingrediens.

Storbritanniens läskedryckstillverkare menar å andra sidan att skatten kommer att leda till att tusentals arbetstillfällen går förlorade samtidigt som effekten på överviktsproblemet kommer att bli marginell.

Storbritannien är långt ifrån det första land som inför någon form av extra skatt på söta livsmedel. Norge har beskattat socker sedan början av 1980-talet. Island och Finland beskattar vissa »onyttiga« livsmedel som läsk, godis eller glass (i Finland avskaffas dock delar av det nästa år). Danmark hade tidigare en fett- och sockerskatt som avskaffades 2012, då den inte ansågs ha lett till några ändrade konsumtionsvanor.

Andra länder som beskattar produkter med stor andel socker är Frankrike, Belgien, Ungern och Mexiko.

Även i Sverige har krav på sockerskatt rests. När Storbritanniens planer blev kända i mars i år meddelade dock folkhälsominister Gabriel Wikström att det i nuläget inte var aktuellt för svensk del. Man vill hellre ta ett helhetsgrepp kring överviktsfrågan, uppgav ministern, och hänvisade till en pågående utredning från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.