I mars förra året gav regeringen Ilmar Reepalu, tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö, i uppdrag att utreda vinster i välfärden. Huvuduppdraget är att föreslå ett regelverk som säkerställer att skattemedel används till den verksamhet de är avsedda för.

Enligt vad SVT Nyheter erfar diskuteras nu ett förslag på begränsning av företagens vinstuttag till 8 procent av investerat kapital plus inflationen. Det är Joachim Landström, fil dr i företagsekonomi vid Uppsala universitet, som kommit fram till att gränsen för hur mycket av vinstuttaget som kan stoppas, utan att investerarna backar, går vid just 8 procent, kopplat till ett inflationsindex. Och enligt SVT väntas Ilmar Reepalu gå på den linjen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.

Läs tidigare artiklar:

Ilmar Reepalu ska utreda vinster i välfärden