– Det är hård kritik från Kjell Asplund som visar att vårt system har misslyckats. Vår uppgift är nu att lära från utredningen och skapa en handlingsplan för framtiden. Det ska vi ägna åt oss under de kommande veckorna, sa Melvin Samsom på pressträffen.

När det gäller beslutsprocessen inför luftstrupsoperationerna och själva utförandet av dem konstaterar Melvin Samsom att det begicks en lång rad fel som påverkade patientsäkerheten:

– Lagar och regler följdes inte, och en etisk bedömning gjordes inte. Det är oacceptabelt att ta sådana genvägar och inte i linje med våra regler och värderingar.

Enligt Melvin Samsom är det helt klart att ansvaret ligger på verksamhetsledningarna och på de läkare som hade en direkt relation till patienterna.

– Vi kommer att granska detta ansvar mer i detalj de kommande veckorna, men jag har i dag kommit överens med temachefen för hjärta–kärl och verksamhetschefen för ÖNH att de tills vidare ska ta en timeout.

Så sent som för ett år sedan, efter att KI hade friat Paolo Macchiarini från forskningsfusk, stod Melvin Samsom fast vid att operationerna utgjorde ett sista halmstrå för patienterna – så kallad vård på vitalindikation – och hade stöd i Helsingforsdeklarationen. En kritik i Kjell Asplunds utredning är att sjukhuset använde begreppet vitalindikation för patienter som inte var livshotande sjuka, och i dag accepterar sjukhusledningen utan reservationer Kjell Asplunds bedömning att operationerna borde ha bedömts som forskning och inte som ren vård.

– Vi borde ha bedrivit operationerna som klinisk forskning och följt det regelverk som hör till.

Enligt chefläkare Nina Nelson Follin ser man nu över regelverket.

– Vi har beslutat om en rutin kring hur man startar kliniska studier för alla forskare och alla ansvariga chefer.

Melvin Samsom kommenterade även kritiken mot att sjukhuset inte tog några referenser innan Paolo Macchiarini anställdes och inte tog till sig signaler om problem från tidigare arbetsgivare.

– Vi har tittat på rekryteringsprocessen och sjukhuset kommer att ta fullt ansvar för den del av en anställning som rör sjukhuset, sa Melvin Samsom, som också menade att Macchiarini-affären visat att det behövs en kulturförändring både inom sjukhuset och i relationen till KI.

Nina Nelson Follin berättade att sjukhuset har gått igenom samtliga patienter som Paolo Macchiarini opererade på sjukhuset och kommit fram till att för fyra av dem finns det oklarheter som måste utredas närmare. Det handlar alltså inte om patienter som fått nya luftstrupar, utan som behandlats på annan indikation.

– Vi har dock ingen grund i nuläget att tro att de kommit till skada, sa Nina Nelson Follin.

Som Läkartidningen visat stoppade sjukhuset Paolo Macchiarinis metod hösten 2013 när man insåg att den inte fungerade. Man gick dock aldrig ut med beslutet offentligt, vilket kan ha bidragit till att fler patienter opererades och utsattes för de risker som metoden innebar.

– Det är en av många punkter som vi ska lära av, menade Melvin Samsom.

Läkartidningen har utan framgång sökt de två chefer som tagit timeout – temachefen för hjärta-kärl, Ulf Lockowandt, och verksamhetschefen för ÖNH, Bo Tideholm – för en kommentar.

Läs mer:

KI ber patienter om ursäkt