Tidningen berättar att akuten vid Skånes universitetssjukhus i Malmö är en tuff arbetsmiljö för de ordningsvakter som finns där i dag. Enligt Sydsvenskan finns det en diskussion sedan i våras om att vakterna ska ersättas av väktare, som har mindre befogenheter att ingripa. Hans Olsson, säkerhetschef på sjukhuset, förklarar det med att ordningsvakter agerar efter polislagen och därmed har en skyldighet att agera i vissa situationer. Det har inte väktare och därmed skulle konflikterna kunna bli färre.

Stefan Andreasson, huvudskyddsombud vid fackförbundet Transport som samordnar väktare och ordningsvakter, är dock kritisk till att ta bort ordningsvakterna.

– Det kommer nog inte fungera alls. Som väktare får du inte lov att göra något, säger han till Sydsvenskan.

En ordningsvakt får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. En väktare får enligt Sydsvenskan »endast gripa en person som begått ett brott med fängelse på straffskalan, som påträffas i brottsögonblicket eller när hen försöker fly från ett begånget brott.«