Även läkare och andra som arbetar på militärsjukhus har rapporterats ha blivit arresterade i Turkiet, och 
WMA uttrycker särskild oro över rapporter om hur arresterade har behandlats, att de torterats och inte getts tillgång till mat och läkemedel.

WMA:s president Sir Michael Marmot säger i pressmeddelandet att WMA påminner de turkiska myndigheterna om att respektera läkarnas heliga etiska plikt att ge vård och värna om människors rätt till hälsa i alla lägen.

»Vi uppmanar myndigheterna att respektera vårdpersonals professionella autonomi och opartiskhet samt att fullt ut följa internationell lag om mänskliga rättigheter och andra relevanta internationella regler.«

Han vill att oberoende internationella observatörer utvärderar den aktuella situationen för att få klarhet i uppgifterna om hot mot militärläkare och annan vårdpersonal i militärsjukhus eller andra vårdinrättningar.

Sir Michael Marmot säger också att WMA förkastar alla hot mot de mänskliga rättigheterna och uppmanar i alla
lägen att respekt visas för de grundläggande friheterna i enlighet med de internationella mänskliga rättigheterna och andra internationella regler och avtal som ratificerats av Turkiet.