Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Foto: Västra Götalandsregionen

I den så kallade 6.6a-framställan till Arbetsmiljöverket beskriver skyddsombuden en mycket svår arbetsmiljö på kliniken för barnmedicin. Det handlar bland annat om underbemanning, där skyddsombuden pekar på att undermålig arbetsmiljö och dålig löneutveckling bidragit till uppsägningar, sjukskrivningar och svårigheter att rekrytera ny personal. Det har i sin tur lett till brist på vårdplatser. Under sommaren har endast 10 av de fastställda 33 vårdplatserna varit öppna, vilket har lett till att man dagligen behövt skicka patienter till andra sjukhus i regionen.

Skyddsombuden menar vidare att tiden bara räcker till för det mest akuta, och att sådant som uppföljning och provsvarssignering nedprioriteras, vilket tummar på patientsäkerheten och ökar stressen.

Den svåra situationen ska ha fått stora konsekvenser för den psykosociala arbetsmiljön. Ett flertal läkare vittnar om utmattning, huvudvärk, sömnsvårigheter och uppgivenhet inför framtiden.

Skyddsombuden är inte nöjda med åtgärdsplanen som arbetsgivaren har lagt fram, och har därför nu lämnat in en gemensam begäran om föreläggande till Arbetsmiljöverket.