Tanken är att en internationell grupp av forskare och läkare, ihop med patienter, ska arbeta tillsammans för att snabbt ombilda nya forskningsresultat till kliniskt arbete i praktiken.

BMJ vill snabbt kunna publicera en kort uppsättning riktlinjer efter att potentiellt praxisändrande forskningsresultat blir tillgängliga.

Enligt BMJ kan det vara väldigt svårt för en enskild läkare att sätta sig in i den senaste forskningen och avgöra huruvida man utifrån den ska ändra sitt arbetssätt. Det kan dessutom ta flera år för evidens att hitta in i nya riktlinjer, vilket gör att patienter under tiden riskerar att behandlas på ett förlegat sätt.

– Vi hoppas kunna visa att systematiska granskningar och riktlinjer som går att lita på kan skapas och publiceras snabbt, säger Per Olav Vandvik, specialist i internmedicin och metodolog vid Oslo universitet och den som lett projektet, i ett pressmeddelande.

Den första artikeln i serien som BMJ publicerar handlar om den senaste forskningen kring perkutan kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI), jämfört med öppen hjärtkirurgi för patienter med allvarlig aortastenos.

Efter att ha bedömt de nya forskningsresultaten rekommenderar panelen att det är troligt att TAVI är det bästa valet för dessa patienter.