Läkaren dömdes i både tingsrätt och hovrätt för människorov, efter att i september 2015 ha drogat en kvinna och fört henne till sin gård i Skåne. Där höll han enligt domen kvinnan inspärrad och hotade att straffa henne om hon försökte fly.

Domen fastställdes till åtta års fängelse. 

Efter att Högsta domstolen i juni i år beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet, anmälde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, den dömda läkaren till HSAN med en yrkan om att ansvarsnämnden ska återkalla hans läkarlegitimation.

HSAN konstaterar i sitt beslut att den dömde allvarligt har missbrukat sina kunskaper som läkare, bland annat genom att förmå den bortförda kvinnan att medverka vid provtagning. Han har enligt HSAN visat »stor hänsynslöshet« och förtroendet för honom är därmed påverkat på ett sådant vis att hans läkarlegitimation ska återkallas.

Beslutet gäller omedelbart.

Läs tidigare artiklar:

Läkare åtalas för människorov

Svea hovrätt sänker straffet för läkare dömd för människorov