Operationerna av avancerad äggstockscancer i Västra Götalandsregionen utförs sedan 2011 centralt på kvinnokliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och av ett fåtal kirurger. Det har lett till mer erfarna kirurger, vilket i sin tur leder till förbättrad överlevnad för patienterna. Det visar en ny vetenskaplig studie.

– Det är svår kirurgi och där krävs det att man har ett visst antal patienter per år, för att ha kännedom om kirurgin, att kunna hantera den postoperativa vården och där det finns ett helt team för patienterna, säger Pernilla Dahm-Kähler, överläkare vid kvinnokliniken på Sahlgrenska och en av författarna till studien, till Ekot.

Enligt Ekot har många europeiska länder redan centraliserat den avancerade cancerkirurgin. I Sverige ligger vi i startgroparna, och enligt metoden kallad nationell nivåstrukturering är rekommendationen att sex typer av cancerbehandlingar ska ske på färre sjukhus från och med nästa år.

– Allt ska inte centraliseras, men vissa saker där man vet att det kräver erfarenhet och patientvolymer är det en fördel för patienterna att komma till en enhet där man har god erfarenhet och kännedom om själva cancerdiagnosen, säger Pernilla Dahm-Kähler till Ekot.

Läkartidningen har tidigare skrivit om centraliserad cancervård. Läs mer här.