Medaljen som mottagaren av 2016 års Nobelpris får. Foto: Lovisa Engblom

Som flera medier, inklusive Läkartidningen, tidigare rapporterat har ledamöter i Nobelförsamlingen uppmanats att avgå, eller frivilligt avsagt sig att arbeta med att utse årets Nobelpris. Detta efter att de omfattats av Karolinska institutets ärenden gällande Paolo Macchiarini och utredningarna av misstänkt oredlighet i forskning.

Ledamöterna i fråga är de tidigare rektorerna på Karolinska institutet (KI), Harriet Wallberg och Anders Hamsten, samt Hans-Gustaf Ljunggren, före detta forskningsdekan på KI, Urban Lendahl, som var sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen, och Katarina Le Blanc, professor i stamcellsforskning vid KI.

Nobelförsamlingen består av 50 professorer från Karolinska institutet, och beslutar om pristagare för Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Församlingen har ingen möjlighet att avsätta ledamöter.

Thomas Perlmann, nuvarande sekreterare i Nobelförsamlingen, säger att ingen av de fem ledamöterna formellt har avgått ur Nobelförsamlingen, men bekräftar att ingen av dessa deltagit i arbetet med att utse årets Nobelpristagare.

Hur har det påverkat församlingens arbete?

– Det har inte påverkat oss särskilt mycket. Det är klart, sekreteraren avgick och det betydde att en ny sekreterare behövde komma in i arbetet. Men det var ganska tidigt i Nobelåret som jag tillträdde, säger Thomas Perlmann.

– Man ska ju komma ihåg att det är 50 medlemmar i församlingen, och flera av dem som inte deltagit i årets arbete har inte varit centrala i arbetet, i till exempel Nobelkommittén, under de senaste åren.

Hur ser församlingens arbete ut dagarna fram till måndag?

– Det handlar om att vi förbereder tillkännagivandet. Det formella beslutet fattas på måndag, och det är först då man helt säkert kan säga vad det blir. Men självklart har vi en god idé, och vi förbereder oss för att kunna göra en bra presentation av årets Nobelpris.

På frågan om han redan nu kan ge någon vink om vad priset handlar om svarar han:

– Nej det kan jag ju förstås inte. Jag kan inte ge någon som helst ledtråd överhuvudtaget. Vi ser fram med stor entusiasm mot måndagens tillkännagivande. Vi tror att det kommer att bli väldigt väl mottaget, det kan jag säga i alla fall.

Läs mer om Nobelförsamlingens arbete här.