Enligt Kalibers granskning var landstingens kostnader för särläkemedel förra året närmare 1,2 miljarder kronor. Dessutom har 19 av 21 landsting ökande kostnader för dessa läkemedel. Flera landsting som Kaliber pratat med uppger att de stora kostnaderna nu tränger undan annan vård.

En av orsakerna till konstnadsökningen kan enligt Kaliber vara EU:s system för patentskydd som ger godkända läkemedel monopol på marknaden i tio år. Det innebär i praktiken fri prissättning under den tiden.

Ett av landstingen som ser en ökning är Landstinget Sörmland. Där har kostnaderna ökat från 16 miljoner 2011, till 36 miljoner 2015.

Lars Stéen, ordförande i läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland, anser att man måste ta ett krafttag för att se över läkemedelsbolagens prissättningar.

– Kanske måste man dels göra det på nationell nivå eller på europeisk nivå, så att man får en rimlig överensstämmelse mellan vad det kostar att ta fram ett sådant här läkemedel och vad man sedan får för ersättning för att man har gjort det. I dag finns inte alltid en sån koppling, säger Lars Stéen till Sveriges Radio.