Enligt Sisuradio har antalet finländska läkarstudenter i Sverige ökat kraftigt, om än från en låg nivå. Läsåret 2009/2010 hade 19 finländska läkarstudenter studiestöd från Finland för studier i Sverige. Motsvarande siffra för läsåret 2015/2016 var 206.

Finländarnas intresse för att läsa vid svenska universitet har generellt sett ökat, men intresset för just läkarprogrammet är extra stort. En förklaring kan vara att man i Finland, till skillnad från i Sverige, behöver klara ett inträdesprov för att komma in på läkarlinjen, uppger Sisuradio.

– Det känns på något sätt ovärt att göra jättemånga prov för att komma in på de finska universiteten om man till exempel har bra betyg från gymnasiet, när man kan komma in på en bättre skola eller en skola som ligger på samma nivå här i Sverige, säger Miro Torola, som läser andra året på läkarprogrammet vid Göteborgs universitet till Sisuradio.

Linus Perlerot är ordförande i Sveriges läkarförbund student, som arbetar för läkarstudenters situation och för förbättringar av läkarutbildningen.

Hur ser du på ökningen av finländska läkarstudenter? 

– Det enkla svaret är att vi bör ha en svensk läkarutbildning som fokuserar på att fylla behovet av svenska läkare. Med det sagt så finns det ju ingen god uppföljning av hur vi utbildar läkare i dag i förhållande till det behov vi har i framtiden. Dessa studenter kommer in på samma kriterier som alla andra. Det är ingen nackdel för oss.

Vad betyder det för svenska läkarstudenter?

– I sak betyder det att man får bättre kontakt med människor som troligen kommer att vara verksamma i andra länder. Min syn på de flesta finländska läkarstudenter är att de är flitiga och duktiga, precis som de svenska. Om något så möjliggör det en bredare syn på sjukvård, i det här fallet från vårt grannland. Det är den stora effekten tycker jag.

På frågan om det bör finnas inträdesprov för den svenska läkarutbildningen, ställer sig Linus Perlerot tveksam.

– Vi står just nu mitt i vad som troligen är en omfattande förändring av det svenska läkarprogrammet. Tillsammans med det håller regeringens utredare på att titta på hur antagningen till svenska universitet ser ut. Jag tror inte att vi kommer se en utveckling mot några större inträdesprov, och det tycker jag i grunden är en bra sak. Vi bör ha en grundutbildning, och grundförutsättningar i samhället i övrigt, som gör att man kan förberedas för utbildningen. Om problemet är att folk har för dålig grundkunskap tror jag inte att vi löser det med att sätta in ett prov. Då tror jag i stället att man måste se över det övriga utbildningssystemet.