Privata utförare som bedriver hälso- och sjukvård, eller verksamhet inom socialtjänst, omfattas i dag inte av skyldigheten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Det skapar problem för Rättsmedicinalverket, RMV, som till exempel kan behöva uppgifter om misstänktas kontakter med öppenpsykiatrin för att kunna göra korrekta rättspsykiatriska undersökningar.

Enligt förslaget till utredning som regeringen lagt fram är detta en viktig fråga ur rättssäkerhetssynpunkt. Detta eftersom de rättspsykiatriska undersökningarna är avgörande för valet av påföljd i brottmål. 

Utredaren Sigurd Heuman ska redovisa sina slutsatser till regeringen senast 31 oktober 2017.

Läs hela uppdraget till utredningen här.