Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm, som tagit fram innehållet i sockerbroschyren, här tillsammans med Thomas Magnusson, ordförande i Diabetesorganisationen i Sverige.

Hur kommer det sig att Läkarförbundet arrangerar sådana här event tillsammans med patientföreningar?

– Vi började jobba närmare patientföreningar för ett par år sedan. Det finns sådant som förenar läkare och patienter, och det är bra att mötas och hitta gemensamma ingångar för att driva frågor tillsammans. En del patientföreningar har också blivit mer aktiva och organiserat sig på annat sätt och har mer resurser, vilket gör att det är lättare för oss att träffa dem.

Vilka frågor handlar det om?

– Patient-läkarrelationen är väldigt stark och vi har många mötespunkter, både i vardagen och på den sjukvårdspolitiska arenan. Det kan vara att vi lyfter fram vikten av det medicinska ansvaret och att varje patient ska kunna ha sin egen läkare. Vi har även arbetat gemensamt kring den nationella väntelistan.

Hur väljer ni ut vilka organisationer ni ska samarbeta med?

– Vi är väldigt öppna och har ingen särskild selektion. Vi försöker ha med många och att det ska vara öppet och brett. 

Är samarbetet kontroversiellt bland medlemmarna, tror du?

– Nej, det tror jag inte. Det här är frågor som engagerar både patienter och läkare. 

Förra veckans möte handlade om det tillsatta sockrets effekt på hälsan. Förklarar Läkarförbundet krig mot sockret nu?

– Haha, nej det gör vi inte. Vi lyfter fram folkhälsofrågor starkare nu än för några år sedan, och tittar på preventivt arbete. Vi har blivit tydligare, men vi håller oss på en generell nivå och går sällan in på punktskatter, enskilda livsmedel eller behandlingsbetoder. 

Lanserade sockerbroschyr

På mötet presenterade vetenskapsjournalisten Ann Fernholm innehållet i broschyren »En liten broschyr om socker«. Hon pratade om tillsatt sockers, och framför allt fruktosens, inverkan på hälsan och presenterade aktuell forskning i ämnet.

I panelen deltog Niclas Malmberg, Miljöpartiet, som motionerat i riksdagen om att livsmedel ska märkas med andelen tillsatt socker, Maria Fält, Kristdemokraterna, ordförande i Programberedningen stora folksjukdomar i Stockholms läns landsting, Annelie Barkelund, Nestlé, Anna-Carin Quetel, Livsmedelsverket, Anders Dahlqvist, Läkarförbundet och Marianne Norelius, Apoteket.