Helene Hellmark Knutsson vid pressträffen. Foto: Karin Bergqvist

– Förtroendet för henne är skadat, sa Helene Hellmark Knutsson om den tidigare rektorn vid Karolinska institutet.

Bakgrunden är den skarpa kritik som framkommit om Harriet Wallbergs ansvar i Macchiarini-affären.

– Det är svårt att se Harriet Wallberg fortsätta i rollen som universitetskansler med bibehållen legitimitet mot bakgrund av att hon är chef för den verksamhet som ska utöva tillsyn över universitet och högskolor, sa Helene Hellmark Knutsson.

Enligt ministern fick Harriet Wallberg tidigare i dag besked om att hon inte längre kan verka i rollen som universitetskansler och ska ha sagt sig ha förståelse för detta.

Tidigare under måndagen hade den externa granskningen av hur KI hanterat Macchiarini-affären presenterats. Enligt Helene Hellmark Knutsson är den helhetsbild som framträder ytterst allvarlig.

– I det här fallet är ordet skandal rätt ord, sa hon.

Utredningen ger KI hård kritik på en rad punkter, till exempel för en slarvig rekryteringsprocess, bristande respekt för regler och dåligt ledarskap. Där konstateras också att Harriet Wallberg varit pådrivande för att Paolo Macchiarini skulle anställas, att medarbetare uppfattade att beslutet redan var fattat och att negativa synpunkter inte togs emot.

Båda rektorerna har visat stor brist på det omdöme som krävs för att vara myndighetschef, konstaterade Helene Hellmark Knutsson vidare vid pressträffen. Hon sa därför att hon »respekterar« Harriet Wallbergs efterträdare Anders Hamstens avgång tidigare i år.

KI:s högsta ledning, det vill säga rektor och styrelse, har enligt Helene Hellmark Knutsson det största ansvaret för att se till att »sådant här inte kan ske«.

Vad gäller styrelsen har ministern därför bett nomineringsgruppen att så snart som möjligt ta fram förslag till nya ledamöter som ersättare för de ledamöter som satt i styrelsen vid tidpunkten för Paolo Macchiarinis verksamhet. Fyra styrelseledamöter byttes ut redan i vintras.

Styrelseordföranden Lars Leijonborg valde själv att lämna sin post i förra veckan.

– Det är bra och jag respekterar hans beslut, sa Helene Hellmark Knutsson.