Gabriel Wikström (S)

»Ja, jag delar analysen i ’Effektiv vård’ om att primärvården behöver en större roll i det svenska sjukvårdssystemet. Primärvården har en central funktion i hälso- och sjukvården, och är en viktig del bland annat i regeringens satsningar på kvinnors hälsa samt på att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar«, skriver Gabriel Wikström.

Någon tidsplan för den fortsatta beredningen av frågorna i »Effektiv vård« kan han i nuläget inte ge, bland annat eftersom arbetet måste samordnas med det kring andra strukturfrågor som organisationen av den högspecialiserade vården och regionfrågan. Men frågan är enligt ministern högprioriterad på departementet.

På Läkartidningens fråga om det kan bli aktuellt med lagstiftningsmässiga åtgärder, vilket både Göran Stiernstedt och flera läkar­organisationer förespråkar, svarar Gabriel Wikström:

»Vi överväger de förslag som finns i ’Effektiv vård’, om att definiera om rollen för primärvården gentemot sjukhusvården. Just nu pågår analys av inkomna remissvar på utredningen. Ska vi få till en förändring av svensk primärvård kommer det mycket sannolikt att krävas flera olika stegvisa insatser, där landstingen har en central roll.«

Läs även:

Hoppet om en primärvårdsreform växer

Ordföranden i SKL:s sjukvårdsdelegation:»Vi har alla tagit intryck av diskussionen«